Fællesoverenskomst

Fællesoverenskomsten indeholder bestemmelser, der gælder for alle ansatte ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Overenskomstbestemmelserne for lærere m.fl. består ud over Fællesoverenskomsten fra 1999 af:

  • Generel Overenskomst 2016
  • Speciel Overenskomst 2016
  • Tjenestetidsaftale 2018