Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse med foreløbig dagsorden

Dagsorden

Generalforsamlingshæfte

Intern revisionspåtegning og revisionsrapport

Protokol