Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er den politiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne.

Kredsstyrelsen har fra 01. april 2023 følgende sammensætning: 

 Kredsformand Henriette Nøiers   hnhe@dlf.org
 Næstformand Susanne Jansen  suja@dlf.org
 Kredskasserer Jonas Noack  jono@dlf.org
 Kredsstyrelses-
 medlem
Leif Mikkelsen

 163@dlf.org 

 Kredsstyrelses-
 medlem
Susanne Becker

 163@dlf.org

     

Suppleanter til kredsstyrelsen: