Vedtægter

Vedtægterne for Dansk Lærerforening i Sydslesvig er besluttet af generalforsamlingen under hensyntagen til Danmarks Lærerforenings vedtægter.