Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabet er et samarbejde mellem Dansk Lærerforening i Sydslesvig, BUPL-Sydslesvig og GEW med henblik på at indgå overenskomster med Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Forhandlingsfællesskabet blev dannet i 1994, fordi Skoleforeningen ikke længere ville indgå aftaler med danske fagforeninger og deres afdelinger i Sydslesvig.
Da Forhandlingsfællesskabet blev dannet i 1994 var ÖTV også med. ÖTV, der senere blev en del af fagforeningen Verdi, forlod samarbejdet i 1999.
Indtil 2010 var GL også en del af forhandlingsfællesskabet.
I 2013 opsagde Skolelederforeningen Sydslesvig Afdeling medlemskabet i Forhandlingsfællesskabet.