Generel Overenskomst

Den generelle overenskomst indeholder bestemmelser, der er fælles for lærere m.fl. og pædagoger ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.