Tjenestetidsaftalen

Tjenestetidsaftalen indeholder arbejdstidsbestemmelser for lærere m.fl. ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.