MedlemsNyt

MedlemsNyt udgives af Dansk Lærerforening i Sydslesvig efter behov.

Aktive medlemmer og fraktion 4 (pensionisterne) modtager MedlemsNyt pr. mail.